Håkon Jåtog

Oslo, Psykologkandidat

Håkon jobber under veiledning av en ferdig utdannet psykolog slik at den faglige tryggheten er ivaretatt.

950 kr/timen
Bestill time hos Håkon

Hva er mitt syn på psykologi? 

Gjennom psykologistudiet har jeg lært mye om hjernens biologiske konstruksjon og de tilknyttede mentale funksjonene. Denne lærdommen har gjort meg oppmerksom på hvor lite som skal til for at vi mennesker blir tankefulle og følelsestomme. Hvis vi konstant befinner oss i et slikt modus, vil man kunne oppleve at ulike symptomer begynner å utvikle seg. Over tid vil dette kunne redusere ens evne til å leve det livet man ønsker. Det er ikke enkelt å komme ut av slike mønstre på egenhånd. Hjernen er konstruert for å gå i de samme mønstrene som den alltid har gjort. Hvis man fortsetter å gjøre det samme som man alltid har gjort, vil man ikke få til den endringen i livet som man ønsker seg. Heldigvis finnes det muligheter for å få til endring. Mitt psykologiske perspektiv baserer seg på at man gjennom forståelse, åpenhet og aksept for vanskene man opplever å stå i vil kunne finne ut av hva og hvordan man kan få til den endringen som man ønsker seg i sitt eget liv. Med min terapeutiske kompetanse og din kjennskap til egne utfordringer, vil vi sammen legge en slagkraftig plan for å få til dette. 

Hvordan ser en vanlig time hos meg ut? 

For meg er det viktig at vi bruker tid på å arbeide med det som virkelig oppleves som relevant og viktig for deg. Derfor vil jeg alltid starte timen med å spørre deg om det har skjedd noe fra forrige gang vi møttes som du tenker at er viktig for det arbeidet vi driver med her. Med dette utgangspunktet vil vi benytte tiden på å arbeide med ulike prosesser avhengig av din livssituasjon og dine vansker. Jeg er opptatt av at vi er aktive i timen og aktive mellom timene. Det krever tid og villighet for å få til endring. Derfor vil det være viktig at du bearbeider og arbeider videre med det vi gjør i timene fra gang til gang. Siden alle mennesker står i sine unike livssituasjoner med sine tilhørende karakteristiske utfordringer, er jeg veldig opptatt av å skreddersy behandlingsforløpet slik at vi legger et best mulig grunnlag for å få til de endringene du ønsker deg.

Hva kan jeg hjelpe deg med? 

Mitt kliniske perspektiv omfatter kognitiv atferdsterapi, humanistisk og eksistensiell psykoterapi og aksept og forpliktelsesterapi. Jeg arbeider ut ifra en forståelse om at det terapeutiske endringsarbeidet skapes i det vi sammen finner en forståelse for dine spesifikke utfordringer. Når vi har kartlagt dine spesifikke utfordringer samt dine ønsker og mål for behandlingen, vil vi ta utgangspunkt i noen grunnleggende menneskelige prosesser som er sentrale for å få til den endringen du ønsker i ditt liv. Dine utfordringer omfatter kanskje symptomer på angst, depresjon, relasjonelle problemer, eksistensielle spørsmål, selvfølelsesproblematikk, selvmordsproblematikk eller panikkanfall. Jeg har tro på at det å kunne fortelle din unike livssituasjon,  til noen som er i stand til å romme den, vil legge et solid grunnlag for å arbeide med hvordan å håndtere vanskene dine slik at de ikke forhindrer deg fra å leve det livet som du ønsker. Det innebærer at vi sammen bruker tid på å undersøke hva du ønsker mer av i ditt liv og hva du ønsker mindre av i ditt liv.


Bestill time

Erfaring

 • NTNU
  Profesjon psykologi
  2014-2020
 • SuperEgo
  Leder for psykologavdelingen
 • Mepo
  Psykolog
  2020-nå

Kontor

Erfaring

NTNU og UiO

profesjon psykologi
2016-nå

Stavanger DPS

praksisopplæring
2019

Farsund kommune

praksisopplæring
2020

Lovisenberg Diakonale Sykehus

praksisopplæring
2021

Mepo

psykologkandidat
2021 - nå

Kontor