Ida Blakely Campbell

Oslo, Psykolog

Ida har erfaring med selvfølelseproblematikk, relasjonsvansker, uro/angst, nedstemthet og depresjon, tilstedeværelse i kropp og følelser, selvomsorg/selvmedfølelse, panikk, eksistensielle kriser og sorg.

Fullbooket
Bestill time hos Ida

Hva er mitt syn på psykologi?

Psykologi er et fagfelt som på mange måter rommer alle mennesker. Alle har vi tanker, følelser, reaksjoner, drømmer og ønsker for oss selv som kommer et sted fra. Noen ganger kan disse være vanskelige å sortere i, andre ganger kan de være vanskelige å få tak i, og andre ganger kan de føles for tunge å bære alene, og man føler man trenger noen å snakke med for å kunne gå videre, utvikle seg eller komme dit man vil.

Jeg benytter meg av flere terapeutiske perspektiver i behandlingen, og er opptatt av å tilpasse terapien til hver klients behov og personlighet. Jeg har et emosjonsfokusert utgangspunkt, jeg er aktiv og utgår fra din opplevelse av det som er vanskelig i ditt liv. Jeg er spesielt opptatt av hvordan våre relasjoner og følelser er med på å påvirke hvordan vi har det med oss selv og andre. I tillegg har jeg en helhetlig forståelse av samspillet mellom hode og kropp og tenker at psykisk og fysisk helse ikke er så adskilt som vi ofte tenker.


Hvordan ser en vanlig time hos meg ut?

En time hos meg varer som regel 45 minutter. De første samtalene bruker vi på å bli kjent og å finne ut sammen hva som vil være fokuset i behandlingen og ulike måter vi kan jobbe med dine problemstillinger. Disse kan alltids endre seg etter hvert, samtidig som det å ha utarbeidet en idé sammen om hva du ønsker å jobbe med kan være et viktig hjelpemiddel underveis i terapien slik at prosessen føles god og nyttig. Dette vil jeg kunne hjelpe deg med.


Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ved å etablere en trygg relasjon mellom terapeut og klient skapes det et rom for utforskning av følelser og relasjoner. Når du kommer til meg vil du bli møtt med varme, respekt og trygghet. Dette vil skape utgangspunktet for å videre utforske de temaene som skaper vansker eller smerte i livet ditt. Derfra kan vi finne ut av hvilke sider ved deg du ønsker å bli bedre kjent med, og hvordan det kan bidra til å skape de endringene du trenger for å ha det godt med deg selv og de som er viktige for deg.

Mange synes det er utfordrende å oppsøke hjelp. Jeg har en dyp respekt for det arbeidet mine klienter ønsker å påbegynne eller allerede har påbegynt. Slik jeg ser det er det ingen problemer eller vansker som er for små, for store, for rare eller for vanlige.

Bestill time

Erfaring

 • NTNU
  Profesjon psykologi
  2014-2020
 • SuperEgo
  Leder for psykologavdelingen
 • Mepo
  Psykolog
  2020-nå

Kontor

Erfaring

UiO og Syddansk universitet

profesjon psykologi
2013-2018

OUS ruspoliklinikk

psykolog
2018-2019

Søndre Oslo DPS

psykolog
2019 - 2020

ARA Groruddalen poliklinikk

psykolog
2020 - nå

Mepo

psykolog
2021 - nå

Kontor