Maija Johanne Jakobsen

Trondheim, Psykologkandidat

Maija har erfaring med relasjonsvansker, angst, utfordringer knyttet til selvfølelse.

950kr/timen
Bestill time hos Maija

Hva er mitt syn på psykologi?

Helsen vår blir ofte kunstig adskilt inn i det vi kaller for «psykisk» og «fysisk»helse. Jeg anser det som viktig at hodet og kroppen sys sammen igjen når man jobber med utfordringer. I tillegg tenker jeg at mennesket med dets indre erfaringer ikke kan forstås isolert fra de ytre omgivelsene det befinner seg i.Dette betyr at kroppslige reaksjoner, tanker og følelser må forstås i sammenheng med relasjoner til mennesker og andre viktige områder i livet ditt.

Hvordan ser en vanlig time hos meg ut?

De første timene ønsker jeg å lytte til hvorfor du har tatt kontakt. Jeg kommer til å være nysgjerrig på din forståelse av hva terapi er, noe som kan fungere som en forventningsavklaring for oss begge, slik at vi tidlig kan begynne å danne en felles forståelse for hva det er vi skal holde på med. Vi finner en felles målsetning og jeg vil foreslå ulike muligheter for hvordan vi kan nærme oss dette målet, basert på hvilke anbefalte behandlingsmetoder som eksisterer.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Uansett hvem du er og hva du kommer med, så kommer jeg til å møte deg med genuin nysgjerrighet og empati. For at endring skal finne sted må man først finne ut av hvordan ting er her og nå. Slik utforskning forutsetter en trygg relasjon oss imellom. Relasjonen utgjør med andre ord det viktigste verktøyet for at jeg skal kunne hjelpe deg på best mulig måte.

Bestill time

Erfaring

 • NTNU
  Profesjon psykologi
  2014-2020
 • SuperEgo
  Leder for psykologavdelingen
 • Mepo
  Psykolog
  2020-nå

Kontor

Erfaring

NTNU

Profesjonsstudiet i psykologi

01.08.2017-nå

NTNU - Psykologiske poliklinikker: Barn

Psykologstudent

01.01.21-01.06.21

NTNU - Psykologiske poliklinikker: Voksen

Psykologstudent

01.08.21-01.12.21

St. Olavs - Rusklinikken

Miljøarbeider

2022 - d.d.

MEPO

Psykologkandidat

01.10.22-nå

Kontor