Sindre Ravn

Oslo, Psykologspesialist

Sindre har erfaring med angst og tvang, livskriser, relasjonelle problemstillinger, stress/utbrenthet, negative atferdsmønstre og psykiatrisk utredning & diagnostikk. Jobber blant annet med kognitiv atferdsterapi og skjematerapi.

1500 kr/timen
Bestill time hos Sindre

Hva er mitt syn på psykologi?

Den psykologiske fagligheten gir oss mulighet for å se på problemstillingene dine i terapien på en mer systematisk og kunnskapsbasert måte, enn den vanlige samtalen man har med venner eller bekjente. Psykoterapi er derfor en mer målrettet og intensiv måte å jobbe med både vanlige problemstillinger og utfordringer som oppstår i de flestes liv, samt de større og mer utfordrende problemer, som kan synes vanskelige å håndtere på egen hånd.

Hvordan ser en vanlig time hos meg ut?

Når vi har blitt litt kjente med hverandre, og du har fått presentert problemstillingene og tematikkene dine, består en time hos meg vanligvis av at vi går igjennom terapitimen fra siste gang, om det er oppstått noen tanker, refleksjoner eller reaksjoner oven på det vi jobbet med sist, og om det i øvrig i løpet av tiden siden sist er hendt noe som vi bør bringe inn i terapien. Hovedvekten av sesjonen består da av at vi jobber aktivt med den eller de tematikker som har brakt deg til psykolog, for dernest å bruke litt tid på slutten på å oppsummere og evaluere prosessen inntil nå, om avtale hvordan du kan jobbe videre med problemstillingene dine på egen hånd inntil neste time hos meg.


Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg kan hjelpe deg med de fleste større eller mindre problemstillinger som gjør at mennesker søker seg til psykolog. Det kan være du sliter med angst eller tvangsatferd, at du står i utfordrende relasjoner til familie, venner, partner- eller har vansker med relasjonen til deg selv. Kanskje livet plutselig har snudd opp ned, og det har skjedd noe uventet eller utfordrende, som du sliter med å bearbeide på egen hånd. Eller kanskje du holder på med en atferd som du vet ikke er hensiktsmessig, og ønsker å ta tak i dette. Dette er noe av det jeg kan hjelpe deg med. Jeg har i tillegg lang erfaring med utredning av psykiatriske diagnoser, hvis du tenker på om du kanskje har bipolar lidelse, ADHD, Asperger eller annet, eller hvis du ønsker en second opinion på psykiatriske diagnoser som er satt av andre.

Bestill time

Erfaring

 • NTNU
  Profesjon psykologi
  2014-2020
 • SuperEgo
  Leder for psykologavdelingen
 • Mepo
  Psykolog
  2020-nå

Kontor

Erfaring

Københavns Universitet

Utdannet psykolog
2004-2010

Norsk psykologforening

Godkjent psykologspesialist
2018

Karmøy DPS

Psykolog
2010-2014

Rusakuttmottaket, OUS og BUP Alta

Psykolog

2014-2016

Drammen og Asker DPS

Psykologspesialist

2018 - nåtid

Kontor

Kontakt