Sondre Haga

Oslo, Psykolog

Sondre har erfaring med lav selvfølelse og identitet, ensomhet, avhengighet, relasjoner og å hjelpe pårørende. Oppstartstime hos Sondre: 1000 kr.

1200 kr/timen
Bestill time hos Sondre

Hva er mitt syn på psykologi?

Alle mennesker bærer på utfordringer i livet. All psykisk lidelse, strev og vansker berører og påvirker vårt forhold til oss selv og vårt forhold andre mennesker. Typiske problemer som nedstemthet, uro og angst, dårlig samvittighet og skam har ofte oppstått i relasjoner med andre. De kan også være normale reaksjoner på vanskelige omstendigheter eller kriser i livet. Uansett kan de arbeides med og løses der de oppsto, nemlig i relasjoner mellom mennesker. Psykoterapi er en anledning til å sette ord på utfordringene, som ofte har en tendens til å gjenta seg i flere relasjoner, også i terapirommet. I terapi kan man få nye erfaringer som bryter med ens forventninger og tidligere mønstre. Dette kan åpne for å (gjen-) oppdage sider ved seg selv, og til se med nytt blikk på de indre sannhetene man har skapt om seg selv og andre.  

Hvordan ser en vanlig time hos meg ut?

En time hos meg varer i 45minutter, og tar form av samtaler hvor du inviteres til å snakke fritt om det som plager deg, opptar deg og det som faller deg inn. Timene skal være et sted for utforskning og utfordring, og være preget av støtte og aksept. Jeg tilstreber å ha en åpen og nysgjerrig holdning til de problemene du presenterer, og forsøke å følge deg i dine opplevelser. Samtidig vil jeg være opptatt av å skape en dialog hvor vi forsøker å forstå dine følelser og opplevelser, hvilken kontekst de oppstår i, og hvilke bakenforliggende grunner som kan ha bidratt til utvikling og opprettholdelse av vanskene.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg tar i utgangspunktet imot alle typer problemstillinger. Vanlige symptomer eller problemstillinger kan være lav selvfølelse, angst, indre uro, nedstemthet, skyldfølelse, skam, avhengighet, sinneproblematikk, valg- og beslutningsvegring og relasjonelle vansker.  Dersom problemene dine viser seg å være for omfattende, slik at du har pasientrettigheter og krav på behandling i det offentlige, kan jeg hjelpe deg med å komme i kontakt med rett instans.

Bestill time

Erfaring

 • NTNU
  Profesjon psykologi
  2014-2020
 • SuperEgo
  Leder for psykologavdelingen
 • Mepo
  Psykolog
  2020-nå

Kontor

Erfaring

Universitetet i Bergen

Profesjon psykolog
2014-2019

Ruspoliklinikk

Fagkonsulent/psykologkandidat
2019-2020

Rogaland A-senter

Psykolog
2020-2021

Søndre Oslo DPS

Psykolog
2021-nå

Mepo

Psykolog
2022-nå

Kontor