Sverre Markus Johannesen

Trondheim, Psykologkandidat

Sverre Markus har erfaring med depresjon, angst, eksistensielle spørsmål og relasjonelle vansker. Fra mindre plager til mer sammensatte og vedvarende plager.

950 kr/timen
Bestill time hos Sverre Markus

Hva er mitt syn på psykologi?

Jeg ser på og praktiserer psykologi informert av alle analysenivåer av sinnet, fra basale biologiske behov som søvn og aktivitet via sosiale prosesser som relasjonene vi inngår i til de grunnleggende spørsmål som gjør seg gjeldende i kraft av våre selvbevisste sinn og de livsbetingelser som vi alle lever under som mennesker. De fleste vil få problemer hvis grunnpilarene for psykisk helse ikke er tilstede, likevel vil mange også kunne oppleve å ha det vanskelig selv om grunnpilarer for psykisk helse er til stede. I møte med klienter er mitt hovedmål å på best mulig måte forstå hvilke problemer du opplever og hvordan de opprettholdes, slik at vi sammen kan enes om en strategi for endring.

Hvordan ser en vanlig time hos meg ut?

De første 1-3 timene benyttes som oftest til å bli kjent samt å sammen identifisere fokuset for arbeidet i resterende timer. For er del problemer eksisterer det nå anbefalte og virksomme behandlinger, hvis vi sammen finner utav at det du sliter med faller innenfor denne kategorien vil jeg anbefale denne behandlingen. Hvis problemene dine enda ikke har en klart anbefalt behandling vil si sammen bli enig om hvordan vi best mulig kan benytte tiden for å bedre eller belyse plagene du opplever.


Hva kan jeg hjelpe deg med?

·      Generell angst

·      Panikkanfall

·      Sosial angst

·      Bekymring og tankekjør

·      Depresjon, nedstemthet og tristhet.

-       Problemer med selvtillit og selvfølelse

·      Relasjonsproblemer,

-       Problemer med å kommunisere med andre, sensitivitet for avvisning, identifisere relasjonsmønstre, bedreforståelse av selv og andre,

·      Identitetsspørsmål og eksistensielle spørsmål.

Bestill time

Erfaring

 • NTNU
  Profesjon psykologi
  2014-2020
 • SuperEgo
  Leder for psykologavdelingen
 • Mepo
  Psykolog
  2020-nå

Kontor

Erfaring

NTNU

Profesjonsstudiet i Pykologi

2016-2023

NTNU - Psykologiske poliklinikker: Voksen

Psykologstudent

01.08.21-01.12.21

NTNU – Psykologiske poliklinikker: Barn

Psykologstudent

01.01.20-01.06.20

Sørlandet Sykehus HF, Enhet for førstegangspsykoser,

Miljøterapeut

2017-nåværende

MEPO

Psykologkandidat

01.10.22-nå

Kontor