Thea Slatlem

Videoterapi, Psykolog

Thea har erfaring med blant annet relasjonsvansker, angst og depresjon, arbeidslivsutfordringer, traumatiske opplevelser og spiseforstyrrelser. Kun videoterapi.

1200 kr/timen
Bestill time hos Thea

Hva er mitt syn på psykologi?

Gjennom ulike faser i livet vil man kunne ha behov for å snakke med noen om hvordan man har det. Mitt syn på psykologi er at fagkunnskapen skal komme den enkelte til gode, ved at jeg som psykolog kan bidra til å skape en arena for refleksjon og endring.

Hvordan ser en vanlig time hos meg ut?

En time hos meg har varighet på 45 minutter. Jeg tilbyr videoterapi på ettermiddag/ kveld, og har i perioder også mulighet til å tilby timer gjennom helgen. Mitt mål er at timene skal oppleves nyttige for deg. Vi begynner med en innsjekk på hvordan du har det, deretter arbeider vi med fokusområdet ditt. Jeg er opptatt av at terapi er en dynamisk prosess – timene hos meg tar derfor utgangspunkt i prosjektet vi sammen definerer, men det er alltid rom for endring, samt håndtering av nyoppståtte kriser. Avslutningsvis oppsummerer vi timen og blir enig om eventuelle arbeidsoppgaver til neste gang.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Mitt mål er å hjelpe den enkelte med å utvikle en bedre forståelse av seg selv og egne utfordringer. Sammen finner vi ut av hva som kan ha bidratt til at vanskene oppstod, hva som kan være med på å opprettholde vanskene og hvordan skape ønsket endring. Jeg benytter terapeutiske metoder fra flere ulike behandlingstradisjoner, og tilpasser tilnærming basert på den enkeltes behov. Relevante temaer kan være angst/ bekymringstanker, arbeidslivsutfordringer, stressmestring, ensomhet, selvfølelse, seksualitet, nedstemthet/depresjon, spiseforstyrrelser, livskriser, traumatiske opplevelser, identitet, relasjonelle vansker og eksistensielle utfordringer.

Jeg har erfaring fra spesialisthelsetjenesten,og har kompetanse i utredning og behandling av ulike psykiske lidelser, utfordringer og tilstander. Jeg har særlig arbeidet med spiseforstyrrelser, traumelidelser, kjønnsidentitetsutvikling, personlighetsforstyrrelser, samt angst og depresjon.

Bestill time

Erfaring

 • NTNU
  Profesjon psykologi
  2014-2020
 • SuperEgo
  Leder for psykologavdelingen
 • Mepo
  Psykolog
  2020-nå

Kontor

Erfaring

Høyskolen i Innlandet, Eötvös Loránd University, Aarhus Universitet

Kandidatutdannelsen i psykologi

2013-2019

BUP Sogndal

Psykolog

februar 2020 – juli 2020

DPS Gjøvik Poliklinikk Hadeland, Allmennpsykiatrisk poliklinikk

Psykolog

august 2020 – september 2021

NAV Arbeid og Helse Oslo, Senter for jobbmestring

Psykolog

oktober 2021 – d.d.

MEPO

Psykolog

2022 - nå

Kontor