Behandlingsmetoder

Som psykolog er det flere behandlingsmetoder man kan bruke. Noen psykologer bruker flere, noen holder seg kun til én. Ofte har behandlingsmetodene mye til felles, men noen forskjeller finnes. Her kan du få en liten innføring i hvilke behandlingsmetoder vi tilbyr.

Kognitiv terapiEksponeringsterapi
Meta-kognitiv terapiEmosjonsfokusert terapi

Kognitiv terapi

Kognitiv atferdsterapi er en terapiform som er særlig interessert i sammenhengen mellom tenkning, handling og følelser. Hvordan vi tolker, konstruerer vår hverdag ut ifra vårt eget hode og hva som foregår der oppe. For at du skal få innsikt i hvordan du tolker, påvirker og konstruerer din hverdag er terapeuten der for å undersøke og utfordre. Ofte kan kognitive terapeuter bruke problemløsningsoppgaver eller hjemmeoppgaver for at du får trening i å endre på enkelte tankemønstre. Det er viktig innenfor kognitiv terapi at du blir din egen terapeut, og lærer noen strategier og teknikker for hvordan gå ut av terapirommet med en ny måte å takle ting på.

Eksponeringsterapi

Eksponeringsterapi bygger på forskningen om at frykt kan reduseres hvis vi i kontrollerte omgivelser utfordrer våre fryktede situasjoner. Sammen med terapeuten legger dere en plan for hvordan å møte disse situasjonene, og hvordan gå frem i et rolig og behersket tempo. I den fryktede situasjonen hjelper terapeuten deg til å møte angsten din, dette kan virke ubehagelig, men slik vil du venne deg til angsten. Over tid, og med gjentatte repetisjoner vil du merke at angsten blir mindre og etter hvert vil du kunne stå i samme situasjon helt alene uten å merke ubehaget. Du har avlært deg angstresponsen. Klienter gruer seg ofte til eksponeringsterapi, men de fleste som fullfører sitter igjen med en følelse av lettelse og mestring.

Emosjonsfokusert terapi

Emosjonsfokusert terapi er som navnet tilsier mer fokusert på følelser som drivkraften bak vår hverdag. En emosjonsfokusert terapeut vil hjelpe deg med å forstå og uttrykke hvordan du har det, på den måten vil du også kunne endre hvordan du har det. Terapeuten avstår fra å tolke eller gi råd, men heller ledsager deg i forståelse av dine egne følelser. Dette betyr at enkelte timer kan være oppleves vanskelig fordi man utforsker vanskelige, men livsviktige følelser.

Meta-kognitiv terapi

Hos noen kan tankene ta overhånd og vi kan gruble eller bekymre oss over alt og ingenting til det tar overhånd. Meta-kognitiv terapi går bort fra det spesifikke innholdet i tankene dine og ser på forholdet ditt til tanker generelt. Det er en terapiform som fokuserer på å gi deg teknikker og et forhold til tankene dine som gjør at du kan la negative tanker eller slitsomme tanker passere. Terapiformen bygger på det grunnlaget at flere psykiske vansker kommer fra at vi låser oss inn i tankemønstre som kan være skadelig for oss. Ved å endre på hvordan du tenker om tankene dine kan du også endre hvilke tanker som du velger å fokusere på i løpet av dagen.