Halvor Fjellstad

Oslo, Psykolog

Halvor har lang erfaring med å hjelpe mennesker med de fleste typer livsvansker. Han arbeider særlig med stress, angst, traumer, avhengighet, relasjonsvansker og identitet/selvfølelse. Tilbyr også samtaler til mennesker som jobber i omsorgsyrker; eksempelvis helsepersonell og prester.

Fullbooket
Bestill time hos Halvor

Hva er mitt syn på psykologi

Hjernen din følger hele tiden med på hvordan det går, og hva du kan gjøre med det. Når det blir store sprik mellom dine ønsker og nåsituasjonen, kan dette føre til stress. I de situasjonene der du ikke finner en snarlig og tilfredsstillende løsning, oppleves dette stresset som negativt. Ubearbeidede stress-mønstre kan bli langvarige og selvforsterkende ("kronisk"). Du vil kjenne dette som psykisk smerte gjennom følelser som frykt, frustrasjon, sinne eller håpløshet. Mange føler seg hjelpeløse, og stikker hodet i sanden (apati). Når du går med psykisk smerte over tid, kan det gå utover livskvalitet og hverdagsfungering. I noen tilfeller kan man utvikle en psykisk lidelse. Dette er utbredt i befolkningen, og er i seg selv ikke farlig. Samtidig bør mulig psykisk lidelse vurderes og eventuelt behandles.Det er normalt å bli uproduktiv og destruktiv når man kjenner på stress, ubehag, psykisk smerte og/eller psykisk lidelse. Eksempler kan være:

- Du tenker stadig på en vanskelig situasjon, og føler som om det skjer igjen - selv om du vet godt at

situasjonen er over, og det ikke er noe å være redd for.

- Du kan bli sint og barnslig i møte med krenkelse og avvisning - slik at relasjonen blir enda dårligere.

- Deprimerte slutter å gjøre ting som kan lindre depresjon.

- Har du angst, unngår du fryktede situasjoner - og gjør dermed angsten sterkere.

- Har du det vondt, vil du typisk gjøre noe dumt (uhensiktsmessig, sub-optimalt), noe som forverrer problemene og skaper nye.

Ser man nærmere på vår atferd er det alltid gode grunner til at vi gjør som vi gjør. For å komme videre må vi imidlertid lindre skammen - og lære hva vi kan gjøre annerledes for å komme videre. Psykologien forsker på menneskelig atferd: tanker, følelser, kroppsfunksjoner og handlinger - da disse delene av deg påvirker hverandre gjensidig. Ulike deler av psykologi-faget lar oss forstå hvordan atferd preges av andre mennesker, grupper, miljø, samfunns-strukturer og kultur. Psykologer bruker sin kunnskap om mennesket og menneskelige reaksjoner til å forstå, forutse og endre atferd, slik at individer, grupper og organisasjoner kan få det bedre.

Hvordan ser en vanlig time hos meg ut?

I våre timer er jeg en du kan lene deg på når ting blir vanskelig. Samtidig er jeg et allsidig og effektivt redskap du kan bruke for å forstå deg selv, andre og verden bedre. Målet er å forstå bedre, for å handle bedre - så du får det bedre. Vi begynner alltid med hvordan du har det nå; særlig i forhold til de utfordringene du kommer til meg for å løse. Jeg lytter til deg, stiller oppklaringsspørsmål og kommer med innspill underveis. Så oppsummerer/strukturerer jeg det vi har snakket om, og tilbyr deg redskaper for å hjelpe deg selv best mulig fremover. Ofte er dette spørsmål du kanskje kan utforske videre, eller innsikter fra mine fagfelt som kan hjelpe deg. Noen ganger kan jeg gi illustrasjoner/oversikter, litteraturtips eller hjemmeoppgaver, slik at du kan fortsette og forsterke endrings-prosessene etter timen. Avslutningsvis deler vi hvordan vår opplevelse av timen har vært, og her er ærlige tilbakemeldinger fra deg veldig verdifullt for oss begge. Til slutt avgjør du om du ønsker en ny samtale. Vi feiler fremover sammen - fordi det å bli ekspert på noe, inkludert seg selv, består av å lære måter å ikke gjøre noe på. Ved å stadig forsøke nye ting som ikke fungerer, lærer vi til slutt hva som virker.

Hva kan jeg hjelpe med?

Jeg tar høyde for og har kunnskap som lar meg hjelpe deg med ulike utfordringer, og har bistått mennesker med de fleste typer psykiske lidelser. Kanskje du ikke vet hva som egentlig er galt, og da kan jeg hjelpe deg med å finne ut av det. Ofte er det mønsteret av flere mindre ting som sammen skaper vansker. Jeg jobber med det som skaper stress og smerte. Det kan være livskriser, angst/frykt av ulike slag og problemer med å forsone seg med vanskelige ting som har skjedd. Jeg har arbeidet særlig mye med psykiske konsekvenser av dramatiske hendelser som:

- Vanskelige barndomsopplevelser

- Uventede dødsfall

- Seksuelle overgrep

- Æretap

- Avvisning fra andre

- Mobbing

- Vold

Over tid kan slike ting prege deg, så du får generelt nedsatt selvfølelse, identitetsvansker, økt mistenksomhet ovenfor andre og/eller uhensiktsmessige mestrings-strategier. Eksempler kan være økt rusbruk eller annen avhengighet, unngåelse av sosiale sammenhenger, tankekjør eller sosialt uheldig atferd.

Med 20 års praksis som profesjonell hjelper, er det min erfaring at det ofte er kombinasjonen av flere mindre utfordringer som skaper smerte og konflikter i oss og med andre. Vi kan ha korte eller lengre behandlingsforløp basert på hva du ønsker og trenger, men jeg har alltid i bakhodet at jeg bør hjelpe deg til å kunne ha det bra i fremtiden, uavhengig av videre samtaler med meg. Du har krav på offentlig helsehjelp ved mange ulike tilstander av psykisk uhelse, og jeg vet hva som vektlegges ved vurdering av rett til helsehjelp i det offentlige. Jeg kan således bistå deg med utredning, vurdering og henvisning dersom du ønsker og trenger dette.

Du kan finne mer informasjon om meg på min nettside: https://stress-psykologen.no/

Bestill time

Erfaring

 • NTNU
  Profesjon psykologi
  2014-2020
 • SuperEgo
  Leder for psykologavdelingen
 • Mepo
  Psykolog
  2020-nå

Kontor

Erfaring

UiT

Profesjonstudiet i psykologi
2012 - 2017

Avdeling for spesialpsykiatri AHUS

Psykolog
2021 - nå

Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling

Psykolog
2019 - 2021

Eksistensielt team, Viken senter

Psykolog
2018 - 2019

MEPO

Psykolog
2022 - nå

Kontor

Rosenborggata 9