Hanna Maanum

Trondheim, Psykologkandidat

Hanna har erfaring med ulike angstlidelser, som prestasjonsangst, samt depresjon, relasjonelle utfordringer og identitet/selvfølelse. Samtaler med psykologistudenter er et mer økonomisk tilgjengelig samtaletilbud. Hanna er under veiledning av en psykolog som sikrer et konfidensielt og sikkert tilbud.

950 kr/timen
Bestill time hos Hanna

Hva er mitt syn på psykologi?

Siden psykologi angår oss alle, og omhandler så mange ulike livsaspekter, opplever jeg faget som spennende, anvendelig og dynamisk. Vi har alle en psykisk helse, som på samme måte som den fysiske er ferskvare og gjenstand for vekst. Hvert menneske er unikt og vil kreve en egen innfallsvinkel til problemstillingen det kommer med. Gjennom terapi kan vi bli bedre kjent med oss selv og oppnå bevissthet rundt egne verdier, behov og mønstre vi gjerne faller i. Dette kan gi verdifull innsikt i hvordan vi fungerer alene og i relasjon til andre. Terapi gir også mulighet for å se egen verdi i nytt lys. I tillegg kan man utforske hvilke uhensiktsmessige mønstre eller livsbetingelser vi aktivt kan forsøke å endre for å få det bedre med oss selv og de rundt oss.

Hvordan ser en vanlig time hos meg ut?

En time vil vare 45 minutter, etter ønske enten fysisk på kontoret eller ved videoterapi. I første time vil jeg lytte til hvorfor du tok kontakt, og legge grunnlag for en trygg ramme for samarbeidet. Jeg ønsker at vi sammen finner ut hva du har behov for, og ser aktuelle utfordringer i sammenheng med livssituasjonen din. Etter dette tilpasser vi en plan basert på dine ønsker for terapien, rettet mot et felles etablert mål. Både veien og målet vil kunne endre seg, men det viktigste er at vi har en felles enighet som begge deler fortløpende.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg har erfaring med å jobbe med både barn og voksne gjennom internklinikken på NTNU. Likevel har jeg mest erfaring med voksne gjennom relevante deltidsjobber ved siden av studiene. Jeg liker å kombinere ulike metodiske tilnærminger, avhengig av problematikk og mennesket som oppsøker hjelp. Jeg er åpen, nysgjerrig og engasjert i mennesker rundt meg, og liker utfordringen i å finne ut hvordan mennesket foran meg fungerer og hva det har behov for. Jeg er dessuten opptatt av at sinnet henger sammen med kroppen på en gjensidig avhengig måte. Å se helheten i en persons livssituasjon opplever jeg dermed som vesentlig. Jeg er opptatt av å skape en trygg atmosfære i terapirommet, hvor alle opplevelser er velkomne.

Bestill time

Erfaring

 • NTNU
  Profesjon psykologi
  2014-2020
 • SuperEgo
  Leder for psykologavdelingen
 • Mepo
  Psykolog
  2020-nå

Kontor

Erfaring

Profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU

Psykologstudent

2018 - 2024

Internklinikken ved NTNU, voksen

Studentterapaut

vår 2022

Internklinikken ved NTNU, barn

Studentterapaut

høst 2022

Oppfølgingstjenesten, ved Enhet for psykisk helse og rus i Bærum kommune

Miljøterapaut

juni - aug 2023

Mepo

Psykologkandidat

2023 - nå

Kontor

Klostergata 34