Ingvild Alshus

Psykologspesialist

Ingvild har erfaring med relasjonsvansker, depresjon/sorg, foreldrerolle, samliv og livskriser. Ingvild gjennomfører psykologtimer digitalt, men har fysiske timer for veiledning av helsepersonell og psykologer i spesialisering.

1600 kr/timen
Bestill time hos Ingvild

Hva er mitt syn på psykologi?

Vi opplever alle perioder i livet som er vanskelige. Da kan samtaleterapi være til hjelp. Samtaleterapi kan ses som et arbeidsfellesskap hvor pasient og terapeut jobber sammen mot et felles mål. Et terapeutisk arbeid kan gi økt forståelse for hvordan følelser, tanker og handlinger, ubevisste prosesser og tidligere erfaringer styrer dine valg. Innsikt vil gi deg større kapasitet for å tåle psykisk smerte. Du vil også kunne oppleve mer selvaksept og øke ditt handlingsrom slik at du kan ta bedre valg. Faglig tilhører jeg en psykodynamisk forståelsesmodell.

Hvordan ser en vanlig time hos meg ut?

I en vanlig time hos meg begynner vi med å finne ut hvordan du har det, og hva som er viktig for deg å bruke tiden sammen på i dag. Jeg er opptatt av å finne ut hvem du er som person og høre om dine erfaringer i livet. Sammen finner vi målsetning for terapien- hvilke områder er du opptatt av -og hva ønsker du å endre på? Jeg hjelper deg å holde tak i dette gjennom forløpet og utforsker ulike tilnærminger sammen med deg. Jeg bruker utfordringer når det er nødvendig for at du skal komme videre og oppnå innsikt og endring. På slutten av timen kan vi summere opp hva vi har brukt tid på og hva som blir viktig fremover i terapien. Dersom du ønsker utredning kan vi bruke tid på det- det kan ta kortere eller lengre tid ut fra hvor sammensatte dine vansker er. Jeg tilbyr kortere og lengre terapiforløp ut fra hva du trenger.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg kan hjelpe deg som er i en akutt livskrise og deg som synes livet har vært vanskelig lenge. Noen ganger kan vi oppleve at vi blir sittende fast i uhensiktsmessige mønstre vi trenger hjelp til å komme oss videre fra, og at vi har havnet i en livssituasjon hvor vansker har økt over tid, nesten uten at vi har merket at vi har fått det verre. Jeg hjelper deg å se med et nytt blikk på livet ditt og forholdet til menneskene rundt deg. Jeg er god på å hjelpe deg å se sammenhenger og helheter og hvordan dine valg og væremåter påvirker livet ditt, hvordan du kan få innsikt til å gjøre viktige endringer, finne ditt potensial og leve et liv i tråd med dine ønsker. Jeg trives med å snakke om eksistensielle tema og opplever at det å lure på om livet er verdt å leve er vanlige tanker for mange, bare vi får det vondt nok. Sammen utforsker vi følelser som kan virke forvirrende, skremmende eller utålelige slik at du kan bli mer trygg i deg selv og komme i kontakt med egne behov. I samtaleterapi får du tid og ro til nødvendige prosesser for å komme videre. Jeg tilbyr parterapi for par i alle livsfaser, for å styrke relasjon og bedre kommunikasjon. Ungdomsfasen kan være vanskelig for både foreldre og den unge, hvor nye store tema og veivalg kan bli utfordrende og kilde til konflikt og vanskelige prosesser. Det kan være nyttig for begge parter med hjelp utenfra til å sortere tanker og følelser knyttet til ungdomsfasen og foreldreveiledning kan gi rom for økt forståelse og trygghet i relasjonen. Foreldreveiledning kan være til hjelp for foreldre til barn i alle aldre. Jeg veileder også psykologer i spesialisering i tillegg til andre omsorgsyrker.

Bestill time

Erfaring

 • NTNU
  Profesjon psykologi
  2014-2020
 • SuperEgo
  Leder for psykologavdelingen
 • Mepo
  Psykolog
  2020-nå

Kontor

Erfaring

Universitetet i Oslo

Profesjonsstudiet i psykologi

2011 - 2018

DPS poliklinikk

Psykolog

2018-2020

BUP

Psykolog

2021 - 2022

DPS døgnenhet

Psykologspesialist

2022 - 2023

Mepo

Psykologspesialist

2023 - nå

Kontor

Videoterapi