Lisbet Frang Christiansen

Trondheim, Psykolog

Lisbet har erfaring med å jobbe med mennesker med ulike livsvansker: angst, depresjon, traumatiske opplevelser og selvfølelsesproblematikk.

Fullbooket
Bestill time hos Lisbeth

Hva er mitt syn på psykologi

Gjennom terapi kan en utforske egne mønstre og bli mer bevisst disse slik at en kan ta aktive valg for hvordan en selv ønsker å leve sitt liv. Jeg tror at man i møte med en psykolog som lytter og bruker sin kunnskap til å se den enkelte, så kan man komme langt med de utfordringene man kjenner på.

Hvordan ser en vanlig time hos meg ut?

En time hos meg varer i 45 minutter. De første timene begynner med at vi sammen utforsker det du har kommet for å få hjelp til, samt å se dette i perspektiv med det du har opplevd i ditt liv. Vi jobber sammen for å finne ett felles mål med terapien som vil være den røde tråden gjennom terapiforløpet.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg har mest erfaring med å jobbe med voksne. Hos meg kan en jobbe med både «store» og «små» problemer, og jeg er opptatt av at terapirommet skal føles som ett trygt sted å dele det som er vanskelig. Jeg har erfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor jeg har jobbet både med lengre og korte forløp, og har allsidig erfaring med mange ulike typer lidelser og problemer.

Bestill time

Erfaring

 • NTNU
  Profesjon psykologi
  2014-2020
 • SuperEgo
  Leder for psykologavdelingen
 • Mepo
  Psykolog
  2020-nå

Kontor

Erfaring

NTNU

Profesjonsstudiet i psykologived

August 2013 - Juni 2019

Coperiosenteret

Psykolog

August 2019 -Januar 2020

Nidelv DPS

Psykolog

Januar2020- August 2022

NTNU

Stipendiat

August 2022 – d.d

MEPO

Psykolog

Januar 2023 - nå

Kontor

Fjordgata 10