Ole Seltveit Rugset

Trondheim, Psykologkandidat

Ole har erfaring med å jobbe med mennesker med depressive plager, angst, søvnvansker og livsbelastende hendelser. Samtaler med psykologistudenter er et mer økonomisk tilgjengelig samtaletilbud. Ole er under veiledning av en psykolog som sikrer et konfidensielt og sikkert tilbud.

950 kr/timen
Bestill time hos Ole

Hva er mitt syn på psykologi?

Samtaleterapi kan være en god arena for usminket selvutforskning. Hos meg kan du forhåpentligvis oppleve at du ikke trenger å ta de samme forbeholdende du kanskje tar overfor andre ellers i hverdagen. Det er lett å bli gående alene med tanker og følelser på grunn av bekymring for å såre/belaste andre, eller en frykt for å fremstå på en bestemt måte. Noen har også sider ved seg selv de kvier seg for å møte på egen hånd. Terapien blir et møte mellom deg – eksperten på ditt eget liv, og meg – en nøytral tredjepart du ikke trenger å «ta hensyn til», med kunnskap om å hjelpe mennesker i lignende situasjoner. Målet blir da at vi kan bruke hver vår kompetanse til å «forske oss frem» til neste steg på en måte som gir mening for deg.

Hvordan ser en vanlig time hos meg ut?

En vanlig time hos meg varer i 45 minutter. Målet for første time er ganske enkelt å bli kjent, og forsøke å bli enige om hva vi skal jobbe mot. Noen vet ganske godt hvorfor de oppsøker samtaleterapi, mens andre synes det er vanskeligere å sette ord på. Jeg liker å begynne med å la klienten velge mellom å fortelle fritt selv eller om jeg heller skal stille spørsmål innledningsvis. 

Etter å ha blitt enig om en målsetning begynner vi å utforske dette. Herfra er det primært du som legger føringer for hvordan timene ser ut. Det kan hende vi ender opp med å snakke om ulike ting fra uke til uke, eller kanskje krever problemstillingen en mer systematisk tilnærming. Det er dessuten ikke uvanlig at mål endrer seg underveis, eller at ting oppstår som gjør at man heller ønsker å bruke timen til å diskutere dette. 

Som person er jeg relativt uformell av meg. Dette vil nok også skinne gjennom i samtalene våre, men jeg er bevisst på at dette aldri skal gå på bekostning av profesjonalitet. Jeg har på et generelt grunnlag stor tro på verdien av å kunne sjonglere alvoret som preger en gitt situasjon og et element av humor eller «letthet», uten at det betyr å ta lett på saken.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Som psykologkandidat er jeg opptatt av å være ydmyk i min rolle som student, og samtidig trygg på kompetansen jeg har opparbeidet meg gjennom utdanning og arbeidserfaring fra psykisk helsevern. Gjennom dette har jeg hittil mest erfaring fra arbeid med voksne med lette til moderate psykiske plager. Depressivitet, angst, søvnvansker og livsbelastende hendelser er stikkord herfra. Jeg tror altså jeg kan hjelpe deg med større og mindre livsutfordringer, men vet også at en viktig forutsetning for et godt samarbeid er at du opplever at vi «klaffer» på et personlig plan også. Om du er nysgjerrig på om terapi hos meg kan være riktig for deg, vil jeg invitere deg til å prøve en time og så ser vi om vi finner tonen! 

Bestill time

Erfaring

 • NTNU
  Profesjon psykologi
  2014-2020
 • SuperEgo
  Leder for psykologavdelingen
 • Mepo
  Psykolog
  2020-nå

Kontor

Erfaring

Psykologi Profesjon, NTNU

Psykologistudent

2019 - 2015

Nidaros DPS

Pleieassistent

2021 - 2022

BUP Rosten

Psykologstudent

2023 - 2023

Regional Sikkerhetsavdeling Brøset

Miljøterapaut

2022 - nå

Mepo

Psykologkandidat

2023 - nå

Kontor

Vår Frue Gate 2