Richard Tedesco

Oslo, Psykolog

Richard har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten og privat praksis i både Norge og i Uruguay, med blant annet behandling av stress og utbrenthet, sorg, angst, panikk, depresjon og traume; og parterapi.

1300 kr/timen
Bestill time hos Richard

Hva er mitt syn på psykologi?

Psykologi regnes som en samfunnsvitenskap, og er ansvarlig for å analysere menneskelig atferd og mentale prosesser med hensikt å forstå dem. Menneskesinnet, vår subjektivitet, er svært komplekst, og det er mange aspekter som vi ikke forstår selv i dag. Det ser midlertidig ut til at vi endelig har begynt å forstå betydningen vår mentale tilstand har på vår alminnelig helse. 

Når noe sårer oss, påvirker det oss psykologisk. Det oppleves som et brudd i vår psykiske kontinuitet. Vår tilpasningsevne hindres og stoppes. Vi mister autonomi og vår passivitet gjør at i stedet for å leve virkeligheten adaptivt, lider vi: det blir tungt å gjennomføre aktiviteter; våre eksistensielle livsområder som jobb, utdannelse, familie, nettverk og kjærlighet får ikke den tid vi tidligere dedikerte, alt blir tung og vår alminnelige helse reduseres. 

For at vår psykiske kontinuitet i dagliglivet skal gjennomrettes, trenger vi endring. Det er nødvendig at konflikter slutter å være en lidelse, i stedet må vi bygge tilpasningsmuligheter. 

Å hjelpe deg til å finne disse mulighetene er psykologiens og psykologens kunst. Klinisk psykologi tilbyr teknikker for konfliktløsning, og etablerer fordeler for å håndtere alle komplekse forhold.

Hvordan ser en vanlig time hos meg ut?

I første time med meg blir vi kjent med hverandre; jeg hører ikke bare på hva det er som gjør deg vondt akkurat nå, men det kan hende at jeg stiller en del spørsmål for å forstå mangfoldet av din problematikk i flere perspektiver. Vi bygger opp tillit til hverandre og jobber med en terapeutisk allianse som innebærer implisitte og eksplisitte avtaler, slik du kan føle deg trygg og stole både på terapeuten og ditt eget potensiale. Videre kartlegger vi dimensjoner av din problematikk og definerer sammen hva er den beste teknikken vi kan bruke, slik at du kan oppleve en gunstig behandlingsprosess.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Psykoterapi fremmer produktivitet og profesjonell ytelse. Med psykoterapi kan kreativiteten økes, fordi den gir plass til forståelsen av den kunstneriske prosessen og mental funksjonalitet. Og jeg kan hjelpe deg til at du selv kan komme i kontakt med det som gjør deg glad, slik at din handlekraft øker og at du kan leve et bekreftende liv fremover. Mot slutten av behandlingsprosessen, jobber vi med fokus på å skape nye meninger i ditt liv.  Handler din problematikk om traumatiske hendelser, behandler vi de med EMDR som er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende. EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan prege hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden. Denne teknikken kan også brukes i mange tilfeller av depresjon, angst og fobi. Og jeg har solid erfaring med det.

Bestill time

Erfaring

 • NTNU
  Profesjon psykologi
  2014-2020
 • SuperEgo
  Leder for psykologavdelingen
 • Mepo
  Psykolog
  2020-nå

Kontor

Erfaring

BUP Alta, Finnmarkssykehuset

Psykolog

2016 - 2018

DPS Aust-Agder

Psykolog

2018 - 2020

Finnmarkssykehus

Psykolog

2020 - 2022

Lysne Klinikk Oslo

Psykolog

2023 - nå

Mepo

Psykolog

2023 - nå

Kontor

Bogstadveien 6