Tone Turtmøygard

Oslo, Psykolog

Tone har erfaring med angst, depresjon, livskriser, relasjonelle problemer og lav selvfølelse.

1300 kr/timen
Bestill time hos Tone

Hva er mitt syn på psykologi?

Alle mennesker har behov for noen å snakke med innimellom. Det kan være problemer man har slitt med i årevis og ønsker å ta tak i, eller problemer som nylig har oppstått. Noen har problemer som reduserer livskvaliteten i vesentlig grad, mens andre har mindre plager som de ønsker å få litt hjelp til å rydde opp i. Uansett hva du sliter med, er det aldri dumt å oppsøke psykolog. Tvert i mot er det en god investering i den psykiske helsen din, og dermed en god investering i fremtiden. Dersom du vurderer psykolog, kan du komme til en første time. Du trenger ikke ha store problemer for å ta kontakt, og du trenger heller ikke henvisning fra fastlege. Ventetiden varierer noe ut fra pågang, men jeg vil forsøke å ta deg inn så raskt som mulig.

Hvordan ser en vanlig time hos meg ut?

En vanlig time hos meg er vanligvis 45 minutter. De første timene bruker vi til en gjennomgang av din historie og sentrale problemområder. I disse timene utforsker vi sammen mulige årsaker til problemene/utløsende hendelser, og hvordan problemene påvirker hverdagen. Underveis blir vi enige om hva vi skal jobbe med.

Deretter vil en vanlig time bestå av en check-in for å høre hvordan du har det og har hatt det siden sist. Deretter jobber vi mot målene vi har satt. Et vanlig terapiforløp går over 5 til 15 timer, men det er fleksibelt. Noen opplever at det er tilstrekkelig med noen få konsultasjoner, mens andre ønsker flere timer før de føler at de er ferdige. Terapi er en dynamisk prosess og ingen terapiforløp er identiske. Det er ikke uvanlig å justere målene vi vil jobbe mot, underveis. Enhver klient er unik i form av sin personlighet og sine livserfaringer. Jeg mener derfor det er viktig at terapiprosessen tilpasses hver enkelt. Jeg er opptatt av at terapirommet skal være et trygt sted der klienten kan føle seg ivaretatt og forstått, og at du føler deg trygg på meg og vår relasjon. Jeg er en aktiv og fremoverlent terapeut som er veldig nysgjerrig på deg som klient.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg kan hjelpe deg med en rekke typer psykiske plager og psykisk ubehag. Det kan for eksempel være at du sliter med depresjon/nedstemthet, angst/engstelse, trenger hjelpe til å takle en livskrise, opplever sorg, sinne, sliter med selvfølelsesproblemer, stress og utbrenthet eller opplever relasjonelle problemer. Jeg kan også hjelpe deg dersom du føler at hverdagen er tung, og du ønsker å få hjelp til å forstå og/eller bryte enkelte mønstre du har kommet deg inn i. Terapi kan hjelpe deg med å finne nye mestringsstrategier, så vel som å øke forståelsen av deg selv og egne problemer. Det arbeidet du gjør underveis i terapien forsvinner ikke når du avslutter.

Bestill time

Erfaring

 • NTNU
  Profesjon psykologi
  2014-2020
 • SuperEgo
  Leder for psykologavdelingen
 • Mepo
  Psykolog
  2020-nå

Kontor

Erfaring

Universitetet i Oslo

Profesjonsstudiet i psykologi

2008-2012

Ullevål sykehus, personlighetsklinikken

Hovedpraksis som psykologstudent

2011

Lysne psykologbistand

Ekstern veileder

2012 - nå

Privatpraktiserende psykolog

Psykolog

2012 - nå

MEPO

Psykolog

2022 - nå

Kontor

Oscars gate 35 A